Postcrossing logo

Нека декорираме света с красиви и внимателно подбрани картички от България!

Информация за доставка

В случай, че не е определен срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката
Потребителя трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и, и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчката в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за доставка и връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока за отказ