Postcrossing logo

Нека декорираме света с красиви и внимателно подбрани картички от България!

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

                                                                                              Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52. ал. 2 и 4 от ЗЗП
                                             

                                                      СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До Посткросинг Балгария ЕООД
гр. София 1606, П.К. 7

postcrossingbulgaria@gmail.com

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:
........................................................../описание на продукта/
Стоката е поръчана на
Стоката е получена на
/посочва се датата на получаване от потребителя/
...................../Име на потребителя/
............... /Адрес на потребителя/
................. /Подпис на потребителя/

................/Дата/ 


Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.