Стани откривател!

Предизвикваме  Ви, да станете ОТКРИВАТЕЛИ !!!


Издирете стари картички с интересна история и емоционални послания и ги споделете с Нас.


Ето какво научих аз!


През 2016 год. от проф. Владимир Божилов прави дарение на Регионалния исторически музей в Габрово, което съдържа и  28 пощенски картички с лични текстове и послания, изпращани от различни градове на България. Могат да се видят картички от Габрово, Трън, Русе, Стара Загора, Велико Търново и други български градове.


Дарителят е роден през 1933 година и е представител на българската професионална емиграция в Полша през 40-те години на миналия век.


Пощенските картички, съдържат много лични послания и свидетелства за семейните отношения между бащата и синовете, изпълнени са с думи на  загриженост и бащина обич.
„Да не плачеш, а да слушаш майка си. Като се върна, ще ти купя играчки"


Хвърляме ръкавица на любителите на пощенските картички които живеят в Габрово или смятат да посетят, да потърсят тези съкровища и да споделят с Нас снимки на картичките.

 

Можете ли, да ни помогнете, да надникнем в миналото?

 

Можете ли, да усетите емоцията скрита в старите картички?