Postcrossing logo

Нека декорираме света с красиви и внимателно подбрани картички от България!

номинал 0,65 лв.

Мрежа Покажи
 1. 0.65 лв.
  Пощенска марка 100 г. военноморска авиация сюжет: вертолет Пантер, военен кораб, емб..
 2. 0.65 лв.
  Пощенска марка 100 г. от рождението на проф. д-р Райко Райчев сюжет:  Валидирана ..
 3. 0.65 лв.
  Пощенска марка Тема: 100 г. футболен клуб "Берое" Сюжет: снимка на футболен отбор "Берое"..
 4. 0.65 лв.
  140г.от слизането на Ботевата чета от кораба Радецки на брега на Козлодуй Пощенска маркd сюжет..
 5. 2.65 лв.
  Блок с две пощенски марки 200 г. от рождението на Димитър Добрович сюжет: произведение на..
 6. 0.65 лв.
  Пощенска марка сюжет: слизане на българска експедиция на брега на Антарктида, рисунка по сни..
 7. 0.65 лв.
  Блок с една пощенска марка на марката: скачването на "Съюз" и "Аполо" на полето на блока: осно..
 8. 0.65 лв.
  Блок с пощенска марка Сюжет: Извеждане в орбита на първия изкуствен спътник на Земята "Спутн..
 9. 0.65 лв.
  Пощенска марка 80 г. Летище София сюжет: миниатюра с изображение на летището, врърху..
 10. 0.65 лв.
  Пощенска марка с винетка Валидирана на 11 октомври 2017 год. в галерия Червен..
 11. 0.65 лв.
  пощенска марка Тема: 80 г. от рождението на художника Асен Старейшински (1936-1991) Изображени..
 12. 0.65 лв.
  Пощенска марка 85 г. от рождението на Григор Вачков сюжет:  Валидирана на 26..
 13. 0.65 лв.
  Пощенска марка с винетка 70 г. българска гражданска авиация и 17 г. Асоциация на българските..
 14. 0.65 лв.
  Пощенска марка Надежда и успех, вяра в изцеление, благодарност към лекарите. Бяла лястовица като ..
 15. 0.65 лв.
  Пощенска марка Семейна тържествена тема, шаржирана рисунка с виенско колело и различни етапи ..
 16. 0.65 лв.
  Пощенска марка 125 г. от рождението на Дан Колов Валидирана на 19 декември 2017..
 17. 0.65 лв.
  Пощенска марка дървено конче и войник Валидирана на 20 април 2015 год. в 10,30ч. в М..
 18. 2.75 лв.
  Блок с две пощенски марки Европа 2017 - замъци сюжет: Асеновата крепост и Евсиноград на м..
 19. 3.25 лв.
  Пощенска марка Европа 2017 - замъци сюжет: Дворецът Евсиноград Валидирана на ..
 20. 0.65 лв.
  Пощенска марка Европа 2017 - замъци сюжет: Дворецът Евсиноград Валидирана на ..
 21. 0.65 лв.
  Пощенска марка Валидирана на 22 май 2012 год. в 10,30ч. в Музея на съобщенията, гр.Софи..
 22. 0.65 лв.
  Пощенска марка Наука и образование Валидирана на 16 септември 2015 год. в 10,30 ч. в Музея на ..
 23. 0.65 лв.
  Пощенска марка Планински цветя, пирински мак. Цветето е защитено в Червената книга на българия ..
 24. 0.65 лв.
  Пощенска марка Валидирана на  29 март 2013 год. в 13,00ч. в Музея на съобщенията, гр.Со..
 25. 0.65 лв.
  Пощенска марка Валидирана на  29 март 2013 год. в 13,00ч. в Музея на съобщенията, гр.София ..
 26. 0.65 лв.
  Пощенска марка Валидирана на  29 март 2013 год. в 13,00ч. в Музея на съобщенията, гр.София ..
 27. 3.30 лв.
  Блок- лист с четири пощенски марки остров "Света Анастасия" и манастирът "Света Анастасия"; нести..
 28. 2.15 лв.
  Блок с три пощенски марки с три винетки Събор на народното творчество Копривщица Валидира..
 29. 0.65 лв.
  Пощенска марка с винетка Събор на народното творчество Копривщица Валидирана на 6 август 2015 ..
 30. 2.65 лв.
  Блок с две пощенски марки Съвместно издание България и Украйна - черноморска флора и фауна ..
 31. 5.55 лв.
  Блок-лист с четири пощенски марки Валидирана на 21 откомври 2017 год. в Между..
 32. 0.65 лв.
  Пощенска марка Валидирана на 21 откомври 2017 год. в Международен панаир, гр...
 33. 5.15 лв.
  Блок с четири пощенски марки Стари гари и локомотиви локмотиви от 1891, 1897, 1887, 1890 г.; с..
 34. 5.15 лв.
  Пощенска марка Валидирана на 21 откомври 2017 год. в Международен панаир, гр...
 35. 0.65 лв.
  Пощенска марка Фестивал на розата в гр. Казанлък сюжет: народна шевица с рози Вал..
 36. 0.65 лв.
  Пощенска марка Полски цветя Валидирана на 16 март 2012 год. от 10.30 ч. в Музея на съобщенията..